Psichodelikai ir seksas

Psichodelikai ir sekso kokybė

Seksualumas yra svarbus gyvenimo aspektas, turintis daug įtakos sveikatai ir gyvenimo kokybei. Ar psichodelikai gali pagerinti seksualinį gyvenimą?

Naujo tyrimo duomenimis, psichodelikus vartoję žmonės nurodė, kad jiems labiau patinka seksas, padidėjo susijaudinimas, pasitenkinimas, partnerio patrauklumas, jų pačių suvokiamas savo patrauklumas ir gebėjimas užmegzti ryšį.
Tyrėjai beveik 300 respondentų pateikė klausimyną, kuriame jie turėjo pranešti apie savo patirtį prieš ir po psichodelikų vartojimo. Jie išnagrinėjo dviejų grupių – dalyvių, kurie psichodelikus vartojo laisvalaikio tikslais, ir kitos mažesnės grupės, dalyvavusios klinikiniame tyrime, kuriame psilocibinas (magiškuosiuose grybuose esantis psichoaktyvusis junginys) buvo tiriamas kaip vaistas nuo depresijos, – atsakymus apie tai, kaip šie psichedelikai paveikė seksualinį gyvenimą.
Rezultatai parodė, kad vidutiniškai per šešis mėnesius po psichodelikų vartojimo pagerėjo įvairūs seksualinės funkcijos aspektai.

“Tai labai įdomus straipsnis, kuriame iškeliama tema, verta išsamesnio tyrimo”, – sakė Kolumbijos Vagelos gydytojų ir chirurgų koledžo klinikinės psichiatrijos profesorius daktaras Davidas Hellersteinas, kuris pats tyrime nedalyvavo.
Mokslinėje publikacijoje pateikiami 2 tyrimų duomenys: 1) žmonių, vartojusių psichodelikus, tokius kaip psilocibinas ar LSD, apklausos ir 2) nedidelio klinikinio tyrimo, kuriame dalyvavo depresija sergantys žmonės, atsitiktine tvarka paskirti vartoti psilocibiną arba SSRI antidepresantą (escitalopramą)”.

Pirmoji apklausa buvo pagrįsta savianalize ir apėmė žmones, kuriems nebuvo diagnozuotas psichikos sutrikimas. Nebuvo jokių oficialių diagnozių ar apmokytų profesionalių darbuotojų vertinimų.
Antrajame tyrime dalyvavo dalis žmonių, kurie prieš psilocibino vartojimą klinikinėje aplinkoje su psichoterapija buvo nutraukę SSRI vaistų vartojimą. Buvo tiriamas žmonių, kurie nuo didžiosios depresijos vartojo psilocibiną arba escitalopramą, seksualinis funkcionavimas.

Psichodelikus vartojantys žmonės tikriausiai žinojo, kokį vaistą vartoja, ir nebuvo lyginamosios grupės, gydytos placebu. Taigi jų lūkesčiai, kad psichedelikų vartojimas pagerins seksą, galėjo lemti aprašytus rezultatus.
Be to, antrajame tyrime, kuriame buvo lyginami du didžiosios depresijos gydymo būdai, žinoma, kad SSRI vaistai gali sumažinti seksualinį potraukį ir funkcionavimą, todėl nustatytas seksualumo funkcijos skirtumas gali būti ne paties gydymo psilocibinu rezultatas, o tik palyginimas su vaistu, kuris, kaip žinoma, turi tam tikrą nepageidaujamą poveikį seksualiniam potraukiui.

Kad ir kokie intriguojantys būtų tyrimo rezultatai, juos dar per anksti laikyti pagrįstais.

Šaltinis:

Psychedelics and sexual functioning: a mixed-methods study

You may also like