LSD gydo generalizuotą nerimo sutrikimą be psichoterapijos

LSD reikšmingai mažina nerimą

Vienkartinis geriamasis MM120 (lizergido d-tartrato), tiriamojo lizerginės rūgšties dietilamido (LSD) pagrindu sukurto vaisto, kurį kuria bendrovė “Mind Medicine Inc” (MindMed), vartojimas 2B fazės tyrimo metu greitai ir ilgam pagerino generalizuoto nerimo sutrikimo simptomus.

Po 12 savaičių 65 % pacientų, gydytų 100 µg LSD analogu, pasireiškė klinikinis atsakas, apibrėžiamas kaip bent 50 % sumažėjęs bendras Hamiltono nerimo vertinimo skalės (HAM-A) balų skaičius, o 48 % pacientų pasiekė remisiją.

“Nerimo pagerėjimas buvo pastebėtas jau antrąją tyrimo dieną, taigi atsakas buvo ne tik stiprus, bet ir greitas bei ilgalaikis, bent jau 12 savaičių”, – sakė medicinos mokslų daktaras Reidas Robisonas, Jutos universiteto psichiatras ir dėstytojas, “Numinus” vyriausiasis tyrėjas. “Įdomu ir tai, kad MM120 taip pat greitai pagerino gretutinius depresijos simptomus”, – sakė Robisonas.

Generalizuotas nerimo sutrikimas yra vienas iš labiausiai paplitusių psichikos sutrikimų, kuriuo serga apie 10 % suaugusiųjų JAV, t. y. 20 mln. žmonių. Šis sutrikimas dažnai nediagnozuojamas, o per pastaruosius kelis dešimtmečius jo gydymo srityje buvo įdiegta labai mažai naujovių.

IIB fazės, daugiacentrio, dvigubai aklo, placebu kontroliuojamo, LSD analogo tyrimo metu dalyvavo 198 suaugusieji, sergantys vidutinio sunkumo ar sunkiu nerimo sutrikimu (vidutinis pradinis HAM-A balas buvo apie 30 balų). Jiems atsitiktine tvarka buvo paskirstyta vienkartinė 25 µg, 50 µg, 100 µg arba 200 µg junginio dozė arba placebas.

MM120 buvo skiriamas kaip vienkartinė dozė stebimoje klinikinėje aplinkoje be jokios papildomos terapinės intervencijos. Prieš pradedant gydymą MM120, tyrimo dalyviams buvo kliniškai sumažinta, o vėliau atsisakyta bet kokių anksiolitikų ar antidepresantų vartojimo ir jie negavo jokios su tyrimu susijusios psichoterapijos visą dalyvavimo tyrime laikotarpį.

Medicinos mokslų daktaras Danielis R. Karlinas, “MindMed” vyriausiasis medicinos pareigūnas, pažymėjo, kad anoniminėje apklausoje, atliktoje po tyrimo, kai kurie žmonės apibūdino, kad “po vieno gydymo tiesiog pasikeitė jų santykis su nerimu”.

Remiantis pacientų atsakymais po gydymo, “tai atrodo kaip būsenos pokytis, kažkas, kas pakeičia jų santykį su nerimu – kitaip nei po anksiolitiko, benzodiazepino ar vyno taurės – ir tai neatrodo kaip laikinas pagerėjimas”.

MM120 taip pat davė daug žadančių rezultatų antriniame rodiklyje, t. y. Montgomery-Åsbergo depresijos vertinimo skalės (MADRS), pagal kurią vertinamas depresijos simptomų sunkumas, lyginant su placebu.

You may also like